Резултати от изпитите

За да проверите резултата от вашия изпит е необходимо да пазите Вашия ваучер или поне уникалния 12-цифрен код.