Изпитни листовки

За успешната Ви подготовка за придобиване на правоспособност при управление на МПС, Станков – Авто, Ви  препоръчва  упражняване на изпитни листовки за ДАИ, за теоретичния изпит.