БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ШУМЕН

Всички кандидат водачи за кат. В преминават задължителен курс „Задължителна долекарска помощ“. Курса е с продължителност 4 часа. Провежда се в рамките на 1 ден. Завършва с тест. Издържалите успешно теста кандидати получават удостоверения за завършен курс.

 

Тук можете да се запишете за ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ за всички кандидат водачи за кат. В курс „Първа долекарска помощ“ провеждан в БЧК – гр. Шумен