Станков авто

Шофьорски курсове

Свидетелството за управление на МПС за категория “В” позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с ръчна предавателна (скоростна) кутия с допустима максимална маса включително и товара до 3,5 тона и до 9 места.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка. Теоретичната подготовка е с продължителност 40 учебни часа. Обучение се провежда в кабинет оборудван с последно поколение интермедия. Лекциите се водят от квалифицирани преподаватели.Управлението на автомобила се провежда на полигон, в населено и извън населено място. Продължителността на практическото обучение е 31 кормилни часа.

За да започнете курса за категория „В“ се изискват навършени 17 години и 9 месеца.

Опреснителни курсове

Опреснителните курсове  ще Ви помогнат да седнете без страх зад волана на вашия /нашия/ автомобил и да го управлявате безопасно.

Ще възстановим Вашите умения и навици за:

  • шофиране в интензивна градска среда;
  • бързи преценки на възникващите ситуации и вземане на правилни  решения;
  • предприемане на превантивни мерки за избягване и недопускане на критични ситуации, които биха довели до ПТП.

Възстановяване на отнети точки

Като водач на МПС имате 39 контролни точки, които не зависят от притежаваните категории. Имате право да си възстановите до 1/3 от контролните точки (ако са ви отнети по-малко от 13 точки, тогава се възстановяват колкото са отнети. Акo са отнети повече, се възстановяват 13 точки).

Как става това?

Задължително трябва да преминете курс за дообучение.

Курсът за възстановяване на точки представлява лекции по безопасност на движението

Полезно

Последни публикации

Проверка на статуса на Вашата "Гражданска Отговорност"